Imagining Emanuel

| 2010 |

Emanuel har ukjent identitet og oppholder seg illegalt i Norge. Han kom til landet i 2003, men ønsker ikke å leve som illegal, og har forsøkt å få returnere til sitt hjemland uten hell. Han hevder å komme fra Liberia, men norske myndigheter hevder derimot at Emanuel kommer fra Ghana, og har tvangssendt ham dit to ganger. Hver gang har Ghana returnert ham til Norge med beskjed om at han ikke er Ghaneser. Emanuel er dermed dømt til et liv i limbo, uten oppholdstillatelse og rettigheter, men også uten utreisemulighet.Thomas A. Østbye tilnærmer seg Emanuel ved hjelp av en rekke forskjellige dokumentarsjangere, og de forskjellige avbildningene gir oss ulike inntrykk av den samme mannen. Hvem er Emanuel? Hva er identitet? Hvordan kan identitet avbildes? Hvem besitter sannheten? Følg Emanuel videre i filmen Out of Norway som også er tilgjengelig på Filmbib.Emneord: Flyktninger

: Emanuel Agara, Asgeir Føyen, Tor Magne Hovland, Arild Humlen, Åge Gustad
: Director: Thomas A. Østbye, Screenwriter: Thomas A. Østbye, Composer: Raymond Enoksen
: NORWAY
: Norwegian
: 52 minutes

Nyheter