Rekonstruksjon av en familie

| 2012 |

Det var en skilsmisse som så mange andre. Traumatisk og trist for familien på fire, men i det store bildet kun en dråpe i det statistiske havet. Tjue år senere gjenforteller familiemedlemmene sine minner. Hvordan var det egentlig? Hvorfor gikk det galt? Og hvordan har minnene forandret seg over tid? Med familiens fortellinger som lydspor, rekonstruerer filmen de visuelle minnene, og prøver å fange fortiden gjennom lyset fra nåtiden.

: Per Erik Skrøvseth, Anne Kjersti Lenander, Eva Bueie Nygård, Anders Holm
: Director: Charlotte Røhder Tvedt, Screenwriter: Charlotte Røhder Tvedt, Composer: John Birger Wormdahl, Composer: Bjarne Larsen
: NORWAY
: Norwegian
: 36 minutes

Nyheter