Between C & D

| 2019 |

Denne eksperimentelle filmen utforsker en metaforisk verden av indre dilemmaer. Tittelen henviser til protagonistens tragiske valg mellom to livskonsepter, der "C" står for Christian (det apollinske) og "D" for Dionysian (det dionysiske).

Filmskaper Dimitri Lurie undersøker med dette arbeidet visuelle former for det europeiske menneskets evige søken etter den skjøre balansen mellom sanselige og åndelige opplevelser. Filmen er skutt på 16 mm film.

Med: Stein Holte, Beate Petersen, Alejandro Banda, Monika Emilie Herstad, Margaret Hemsen, Vanessa Elizabeth Holden, Hector Licanelo, Warren Carlstrøm, Bror Wyller, elektro-duoen Bazalt Ilja Badulin & Halvard Müller
Produksjon: Regissør: Dimitri Lurie
Land: Norge
Språk: Norsk
Varighet: 40 minutter

KORTFILM