Eadni

| 2022 | 6

Mytologi, vesener, barndomsminner og naturens kraft. En film om menneskets forhold til naturen og hvordan alt henger sammen.

”Háldi” er et skogsvesen fra den samiske mytologien. Når mamma forteller om at Háldi lurte henne ut i skogen som barn, forteller hun det med like stor selvfølgelighet som at du og jeg sitter her. Háldi er en del av sin skog – iblant tar hun form av et tre, eller blir en del av mosen. Barna som lokkes med av henne blir en del av naturens fauna. Háldi er en del av økosystemet, som vi alle er.

I samisk kultur har man alltid hatt enormt stor respekt for moder jord. Man behandler naturen med respekt – tar det man trenger, takker for det, og tar ikke mer. En viktig lærdom i Sápmi er at vi er nødt til å leve i pakt med naturen for å opprettholde en balanse. Eadni gir oss et innblikk i samisk mytologi, kultur og natursyn.

Språk: Nordsamisk

Med: Anna Åsdell, Sara-Karin Hetta, Inga Maiia Blind
Produksjon: Regissør: Liselotte Wajstedt
Land: Norge
Språk: Norsk
Undertekster: Engelsk, Norsk
Varighet: 7 minutter