Skyggen har også farge

| 2020 |

Hvordan behandler vi som samfunn de mest sårbare av oss under en pandemi?

Den 12. mars 2020 ble Norge stengt ned som følge av regjeringens covid-19-restriksjoner. Dette fikk katastrofale følger for flere av oss, men sårbare grupper ble spesielt hardt rammet. Filmen lar tilskueren få ta del i hverdagen hos en gruppe mennesker som har det svært vanskelig i utgangspunktet og som sliter ekstra mye nå.

Gjennom observasjoner av samtaler, situasjoner og miljøskildringer kommer vi tett på ulike mennesker knyttet til Oslos rusmiljø, og får ta del i deres refleksjoner rundt den vanskelige situasjonen de befinner seg i.

Med: Janne Helen Hansen, Tore Bjørn Skjølsvik, Amir Tehrani, Rickard Sallander, "Rudy", "Erik"
Produksjon: Regissør: Martin A. Walther
Land: Norge
Språk: Norsk
Undertekster: Engelsk, Norsk
Varighet: 15 minutter

KATALOG